ความหมายของอักษรย่อของอัตราดอกเบี้ย ที่ธนาคารกำหนด


MLR (Minimum Lending Rate) = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี
MOR (Minimum Overdraft Rate) = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate) = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี
HLR (Housing Loan Rate) = อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
HLRR (Housing Loan Rate Wholesale) = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าทั่วไป
GLR = อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานทั่วไป
CLR = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สินเชื่อสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น