เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ สมัครบัตรเครดิต

-            

            - ข้อมูลส่วนตัว ความน่าเชื่อถือขอตัวผู้ขอ สมัครบัตรเครดิต ประวัติการใช้บริการสสินเชื่อ ประวัติการชำระเงินคืน วินัยในการใช้สินเชื่อ การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประวัติการทำงานปัจจุบัน บัตรเครดิต เดิม และบุคคลอ้างอิงเป็นต้น

-           - ความสามารถในการชำระหนี้ บัตรเครดิต ผู้สมัครบัตรเครดิตมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และมีความสามารถในการชำระหนี้สินได้หรือไม่โดยดูจากฐานะทางการเงิน หรือ หลักฐานทางการเงินที่นำมาแสดง เช่นเงินเดือน เงินออม เงินลงทุนต่างๆ ขึ้นอยู่กับธนาคารบางธนาคารก็ไม่ค่อยดูอะไรเป็นพิเศษเพราะต้องการขยายลูกค้าเพิ่ม บางธนาคารก็ไม่อนุมัติเนื่องจากมีจำนวนหนี้มากแล้ว
เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว การ สมัครบัตรเครดิต หรือใครที่อยากมี บัตรเครดิต ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น