ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต

บัตรเครดิตโดยทั่วไปนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท เช่น บัตรในรูปแบบองค์กร(บัตรโลตัส บัตรบิ๊กซี) บัตรเงิน บัตรทอง หรือบัตรที่ออกโดยห้างสรรพสินค้าต่างๆเช่นบัตรโรบินสัน โดยแต่ละบัตรก็มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต มีหลักๆๆดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งมีราคาตั้งแต่ 150-300 บาท แต่บางรายก็ฟรีนะครับลองสอบถามก่อนทำบัตรเครดิตก็ดีเหมือนกัน
  • ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน เช่นบริการของเคาเตอร์เซอร์วิส ที่คิดค่าธรรมเนียมบิลละ 15-20 บาท หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการชำระเงินในที่ๆให้บริการอื่น หรือจ่ายที่ตู้ ATM
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่น ขอบัตรใหม่ ขอรหัสผ่าน การขอใบแจจ้งยอดค่าใช้จ่ายเป็นต้น รวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการชำระหนี้ล่าช้า
  • ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตเพื่อกดเบิกถอนเงินสดก็จะมีค่าธรรมเนียมกดเงินสด และอัตราดอกเบี้ยตามปกติดังนั้นใครที่ชอบกดเงินสดให้ทำบัตรเงินสดจะประหยัดกว่านะครับ
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าปรับในการชำระล่าช้า ถึงแม้ว่าบัตรเครดิตจะมีระยะเวลาชำระแบบปลอดดอกเบี้ย แต่ผู้ถือบัตรจะต้องเสียดอกเบี้ยหากไม่สามารถชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดเวลาการชำระเงิน โดยผู้ออกบัตรไม่ได้คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระสินค้าและบริการ หรือตั้งแต่วันที่ผู้ออกบัตรจ่ายเเงินค่าสินค้าหรือบริการให้ร้านค้าซึ่งเป็นเวลา สองถึงสามวันนับจากกวันที่ผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระสินค้าหรือบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น