อยาก!!! สมัครบัตรกดเงินสด KTC และสมัครบัตรเครดิต KTC

ก่อนที่เราจะสมัครบัตรกดเงินสด KTC หรือ สมัครบัตรเครดิต KTC เราควรรู้ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครก่อนเพราะถ้าเราคุณสมบัติไม่ผ่านเราก็ไม่ต้องเสียเวลา สมัครนะครับ KTC ถือเป็นบัตรยอดนิยมเพราะมีแคมเปญโปรโมชั่นร่วมกับห้างร้านมากมาย ดังนั้นมีบัตร KTC ก็สามารถรับโปรโมชั่นดีๆ ได้ตลอดเวลา


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรกดเงินสด KTC

 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท (มีสลิป) บางที่บอกแค่ 10,000 เดียวแต่สมัครไม่ค่อยผ่านผมแนะนำ 12,000 
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงานคุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต KTC

 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท (มีสลิป) 
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น