บัตรเครดิต ใช้แบบนี้มีประโยชน์

ประโยชน์จากบัตรเครดิต ถ้าใช้ถูกทาง ก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่ำเกิดปัญหาจากหนี้สินน้อย และสามารถใช้มันให้ก่อประโยชน์ได้สูงสุด


- ใช้บัตรเครดิตเพื่อทางเลือกแทนการใช้จ่ายเงินสด เนื่องจากสินค้าบางอย่างมีราคาสูงการถือเงินสด อาจจะไม่สะดวก และไม่มีความปลอดภัย รวมทั้งเรายังได้รับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดจากบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ รวมทั้งความสะดวกสบายที่มากกว่าปกติ แต่เราต้องคิดให้ดีก่อนซื้อสินค้า และสำคัญอย่างมากที่จะต้องสำรองเงินไว้จ่ายเมื่อมีใบเรียกเก็บหนี้ โดยการชำระต้องชำระ 100%
- พิจารณาถึงสินค้าและบริการนั้นๆมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะไม่มีภาระหนี้สินมากเกินกว่าความสามารถที่เราจะจ่ายได้ เราต้องพึงระลึกและเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่า เราเอาเงินอนาคตมาใช้
- กำหนดวงเงินสูงสุดต่อเดือนที่เราสามารถใช้จ่ายได้ และมีศักยภาพในการจ่ายแต่ละเดือนไว้แล้ว

ถ้ามีวินัยในการใช้จ่ายบัตรเครดิต ก็จะทำให้การใช้จ่ายบัตรเครดิตเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรา แต่ไม่เกิดประโยชน์กับธนาคารเท่าไหร่ เพราะไม่มีโอกาสได้กินดอกเบี้ย แต่ธนาคารก็ยังได้ค่าธรรมเนียม 1-3% ในการเก็บร้านค้าอยู่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น